MLE står for Medieret Lærings-Erfaring (på engelsk Mediated Learning Experience). MLE er en tilgang til læring og kognitiv udvikling, som fokuserer på betydningen af at forældre (og andre) kommunikerer og samspiller med barnet på bestemte måder, for at styrke barnets kognitive udvikling og læring. I MLE betragtes kognitiv udvikling ikke som noget der blot sker af sig selv gennem barnets direkte læringserfaringer med ting, hændelser og erfaringer. Selvom disse direkte lærings-erfaringer (DLE) spiller en afgørende rolle i udvikling, så sker det kun for alvor når mer-erfarne voksne formidler verden til barnet. Den mer-erfarne skaber gennem en lang række medierende processer grobund for kognitiv udvikling og læring.

I MLE lader vi ikke barnet alene om at udforske verden og afprøve og eksperimentere i verden: Vi formidler verden og støtter barnet i dets aktive påvirkning og undersøgelse af verden. Samtidig former vi målrettet omverdenen omkring barnet for at give barnet mulighed for læring og udvikling. Vi bringer barnet i bestemte situationer, giver barnet materialer og redskaber, stiller barnet overfor nye udfordringer og krav, som fordrer at barnet bruger og udvikler sig og lærer.

Voksne medierer gennem en lang række forskellige processer og samspil med barnet, f.eks. ved at den voksne:

  • Udvælger og fremhæver ting
  • Fokuserer barnets opmærksomhed
  • Tilskriver mening til ting
  • Fortolker hændelser og ting
  • Benævner og navngiver
  • Forbinder ting, informationer og hændelser med hinanden, ved at se ligheder, forskelle og sammenhænge
  • Inddeler, organiserer og strukturer er verden omkring barnet
  • Forstærker og opmuntrer adfærd
  • Regulerer barnets adfærd og kommunikation