IE-programmet

Programmet tæller i alt 14 instrumenter og hvert instrument omfatter en række papir- og blyantøvelser, der alle har udviklingen af de kognitive forudsætninger for øje og har fået navn efter deres respektive indhold. Kurset er første modul af 3 kurser. På kurserne i henholdsvis IE Standard 1, 2 og 3 gennemgår vi følgende instrumenter:


IE STANDARD 1
Organisering af Punkter

Orientering i rum og retning

Sammenligninger

Analytisk Perception

 

IE STANDARD 2
Kategorisering

Illustrationer

Tidsmæssige relationer

Familiære relationer

Instruktioner

 

IE STANDARD 3
Orientering i rum 2

Numeriske progressioner

Transitive relationer

Syllogismer

Represental Stencils Design.

 

Deltagelse i IE Standard 2 forudsætter, at IE Standard 1 er gennemført. Deltagelse i IE Standard 3 forudsætter, at IE Standard 1 og 2 er gennemført.

IE Standard modul 1

ONLINE TILMELDING HER

  IE Standard er et træningsprogram med integrerede træningsmaterialer, der har til formål at lære børn og unge at blive bedre til at løse problemer og blive mere effektive tænkere. På kurserne undervises i metode til at afhjælpe mangler i grundlæggende kognition og tænkning hos børn og unge i alderen 8 til 18. Deltagerne bliver i stand til at undervise børn og unge med indlæringsproblemer og til at træne disse børn og unges kognitive færdigheder.

Kursusindhold:

Kurset:

  • Introducerer effektive redskaber til at styrke børn og unges kognitive udvikling på en målrettet måde.
  • Indfører i den måde, som mediering adskiller sig fra traditionel undervisning på.
  • Introducerer den grundlæggende teori bag Instrumental Enrichment-programmerne.

IE-programmet og dets instrumenter:

IReuven Feuerstein portræt 1 e1485768447242E (en forkortelse for Instrumental Enrichment) er et træningsprogram som bygger på den medierede læringsforståelse. Programmet er udviklet af den anerkendte kognitive psykolog, Reuven Feuerstein (1921-2014). IE træningsprogrammerne omfatter en række opgaver, kaldet instrumenter, der er designet til at skabe medieret læringserfaring, hvor en mediator kan samtale med barnet eller den unge, om hvilken slags problemløsning den enkelte opgave kræver, og hvordan strategien for problemløsningen kan anvendes i andre sammenhænge. IE handler ikke om at blive undervist men om at blive hjulpet til at udvikle kognitive strategier til effektive problemløsninger. Det er mediators rolle at hjælpe individet til at få øje på, at problemløsning fordrer strategier, principper, kategorisering, systematisering, benævnelse, hypotesedannelse, sammenligning etc. – alt sammen elementer, som er involveret i og forudsætninger for tænkning, læring og problemløsning. IE har relevans for alle aldersgrupper, uanset kognitive færdigheder, men de banebrydende metoder er særligt rettet mod at træne og styrke kognitivt udfordrede børn og unges tænkning og indlæring.

Praktiske informationer:

Målgruppe og deltagerforudsætninger:

Kurserne er for professionelle, fx lærere og pædagoger, samt forældre til børn og unge med særlige udfordringer.

Datoer, pris og tilmelding:

For nærmere information om datoer, pris og kursusbetingelser henvises til tilmeldingssiden her: https://feuersteindanmark.nemtilmeld.dk/32/

Feuerstein og Lars kopi kopi e1485788513650Kursusarrangør og underviser

Kurset organiseres af Feuerstein Danmark v/Lars Ask Røgilds, som også er underviser på kurset. Annoncering af kurset her på siden sker efter aftale med Feuerstein Danmark.