Yderligere information om SCT og Analytisk Kodning

Du kan finde yderligere information om systematisk begrebsundervisning og analytisk kodning anvendt i konkret praksis her: https://uit.no/labyrint/a/begrepsundervisning Køb af bøger og digitalt materiale kan ske via denne hjemmeside: https://sctresource.com/

SCT og medieret læringserfaring (MLE)

Mange træningsprogrammer der bygger på medieret læringserfaring (MLE) understreger betydningen af verbale redskaber i kognition. SCT tilbyder et omfattende og systematisk system til at undervise i (og vurdere børns) begrebsapparat. Det styrker anvendelsen af begreber i deres informationsindsamling, tænkning, kommunikation og problemløsning på en måde som fungerer godt sammen med MLE. Igennem hele SCT-programmet og materialerne fremhæves sammenhænge med kognitive træningsopgaver og MLE generelt, hvilket gør at metode og materiale er en fantastisk udvidelse og uddybning af forståelser opnået gennem træning og uddannelse fra andre medierede lærings- og træningsprogrammer.

Centrale elementer i SCT

Grundlæggende Begrebssystemer

Første niveau i Systematic Concept Teaching handler om undervisning i Grundlæggende begrebssystemer (Basic Conceptual Systems BCS) som f.eks. Farve, Form, Størrelse, Position, Sted, Retning, (Surface) Mønster, Retning, Tal, Tid mv., og deres relaterede begreber (blå, runde, stor, på, plettet, opad, fire, time osv.).

bcs0

bcs2

bcs1

bcs3

bcs4

Begrebs-Undervisnings-Modellen

Disse begrebssystemer og deres relaterede grundbegreber/ordforråd formidles gennem Begrebs-Undervisnings-Modellen (Concept Teaching Model CTM), som oprindeligt er udviklet af Magne Nyborg fra Norge og efterfølgende videreudviklet af Andreas Hansen.

learning model


Analytisk Koding

Systematic Concept Teaching uddanner eleverne til at tage kontrol over og regulere deres opmærksomhed ved hjælp af deres grundlæggende begrebssystemer. G ennem en proces som kaldes Analytisk Kodning som redskab styrkes barnets færdigheder i at beskrive, analysere og forstå ting og informationer grundigt.

Analytic coding example

 

Positive forventninger til egen læring

Begrebsundervisning har samtidig til formål at hjælpe eleverne med at udvikle positive forventninger til deres egen læring.

 

Effektiv Læring

Et andet vigtigt mål med Systematic Concept Teaching er at lære eleverne at lære mere effektivt.

 

Præcist og dekontekstualiseret sprog

Systematic Concept Teaching guider eleverne til, hvordan man anvender et præcist og dekonstualiseret sprog, som redskab i sin kommunikation, tænkning og læring, og som vej til udvikling af abstrakt og logisk tænkning. I SCT er målet at undervise i det almindelige og fundamentale begrebsapparat og sproglige redskaber, for derigennem at gøre eleven i stand til at gribe og begribe betydninger på tværs af situationer eller sammenhænge.

 

Tilpasning til forskellige målgrupper

Systematic Concept Teaching anbefales til brug med børn/unge fra en alder af 4-5 år og opefter, og kan tilpasses konkrete forudsætninger og behov hos eleverne, i førskole, grundskole og ungdomsuddannelser og endda ind i voksenalderen, hvor der er behov for det.


Redskaber til undervisning i skolefag

SCT indeholder også en forståelsesramme og metoder til at bruge de lærte grundlæggende begrebssystemer (Basic Conceptual Systems) som redskaber til målrettet undervisning i skolefag og undervisning på højere niveauer.

Analytic coding as basis for litteracy

 KURSUS I SYSTEMATISK BEGREBSUNDERVISNING

-Systematisk udvikling af børn og unges begrebsapparat som fundament for kognitiv udvikling og læring

Illustrationer gengivet med
tilladelse fra Hansen & Morgan (2019)
Originale materialer kan findes på

www.sctresource.com

Vores sprog og begreber spiller en væsentlig rolle for vores kognitive processer – opmærksomhed, tænkning, læring og kommunikation. Det er derfor afgørende understøtte børns udvikling af et godt begrebsapparat og begrebssystemer som understøttende redskab for deres kognitive processer. Vi er stolte over at kunne tilbyde dette kursus i Systematisk Begrebs-Undervisning. Kurset formidler metoder og materialer til systematisk at undervise og træne børn ud fra denne metakognitive tilgang. Kurset bygger blandt andet på Magne Nyborgs grundlæggende arbejde og forskning i begrebsundervisning, og det omfattende, praktiske og gennemarbejdede materiale, Systematic Concept Teaching (SCT), som Andreas Hansen og Kelly Morgan har videreudviklet til at arbejde med børn fra børnehaveklasse-alderen og opefter. Kurset afholdes for anden gang den 10.-12. maj 2022. Gennemgående kursusleder og underviser under hele kurset er Jens Wilbrandt, som har omfattende erfaring med pædagogiske og kognitive interventions-, trænings- og udviklingsprogrammer. Hans undervisning suppleres af online bidrag af Andreas Hansen og Kelly Morgan som er ophavsmænd bag SCT-materialet og begge er erfarne praktikere og formidlere af SCT. Kurset omfatter fuld adgang til bogen " Intelligent and Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching" og det omfattende digitalt tilgængelige undervisningsmateriale.

ONLINE TILMELDING TIL KURSET HER

frontpage

 

 

 

Introduktion og baggrund

Vi har gennem mange år vidst at begrebsmæssig viden og forståelse er afgørende for kognitiv udvikling og læring - ikke kun i forhold til kommunikative færdigheder, men i lige så høj grad som redskab til systematisk og fokuseret at indsamle oplysninger om verden, sammenligne og organisere det vi opfatter, og som et fundament for logisk tænkning og læring. På trods af denne viden har vi manglet systematiske, effektive og velunderbyggede metoder til udvikling, træning og undervisning af begrebssystemer og begrebsapparat, som er praktisk anvendelige for lærere, forældre og andre fagfolk. Med udgangspunkt i Magne Nyborgs arbejde introducerer det nyudviklede SCT-undervisningsmateriale en sådan vej til undervisning af de basale begrebssystemer, som alle børn skal tilegne sig. Tilgangen er baseret på en velunderbygget didaktisk tilgang og understøtter dybdelæring.

sct practice1Kursusindhold

Deltagerne vil i løbet af kurset få præsenteret for:

 • Et overblik over betydningen af begrebssystemer for læring, perception, problemløsning og abstrakt forståelse og tænkning
 • En gennemgang af de mest centrale begrebssystemer som børn skal tilegne sig
 • Den konkrete metode til systematisk indlæring af grundlæggende begrebssystemer
 • Den underliggende teoretiske læringsforståelse som Magne Nyborg har udviklet
 • Analytisk kodning (en central kognitiv proces for tænkning og abstraktion) og inspiration til en række forskellige analytiske kodnings-aktiviteter
 • Konkret træning og afprøvning af færdigheder i brugen af tilgang og -materiale
 • Begrebssystemer som grundlag for kompleks strukturering af kommunikation og kompleks problemløsning
 • Anvendelse af Analytisk Kodning i SCTM-lektioner

 

example task

Kursusmaterialer

Inkluderet i kursuspakken vil være en bogmaterialet af Hansen & Morgan's (2019): "Intelligent and Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching" og det omfattende digitale materiale til undervisning, assessment og brug af SCT. Der vil løbende gennem kurset blive henvist til bog og materialer. En introduktion til materialer og købsmuligheder kan findes på www.sctresource.com.

PRAKTISK INFORMATION

Datoer
Kurset afholdes 17.-19. november  2022. Første dag er undervisning fra kl. 9.30-16.30 og de øvrige dage fra 9-16. Der er morgenmad fra ½ time før kursets start. Detaljeret kursusprogram vil blive tilsendt i god tid inden kurset.

map of denmarkKursussted

Kurset afholdes centralt i Odense i gåafstand fra banegården. Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Kursusformda webside3

Kurset afholdes som eksternat. Kurset forløber som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, video-eksempler og diskussion. Kurset indebærer læsning af en række tilsendte artikler og skriftlige materialer som deltagerne vil få adgang til forud for kurset.

Kursussprog

Kursets hovedsprog er dansk, dog vil indlæg fra Andreas Hansen og Kelly Morgan foregå på engelsk.

Pris

Kursusprisen er 7500 kr. (ekskl. 25 % moms). Kursusprisen inkluderer:

 • Undervisning
 • Bogen "Intelligent and Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching"
 • Adgang til omfattende online digitalt undervisningsmateriale
 • Morgenmad, frokost, te og kaffe i løbet af dagen

Kursusprisen inkluderer ikke indkvartering.

sct practice2Tilmelding og yderligere information

Tilmelding kan ske online via dette link: https://neuroguide.nemtilmeld.dk/30/ eller ved at skrive en mail til kursusarrangør: Neuroguide.dk, psykolog Jens Wilbrandt, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Herefter fremsendes faktura til betaling. Ved yderligere spørgsmål om kurset, er du velkommen til at skrive eller ringe på telefonnr. 22 32 44 01. Bemærk venligst, at du først er sikret en plads på kurset efter betaling og modtaget bekræftelse af tilmelding og betaling. Der tages forbehold for aflysning af kurset ved få deltagere, sygdom mm.

Mulighed for online deltagelse

Der er mulighed for online deltagelse. Se mere her: https://neuroguide.nemtilmeld.dk/31/

 Deltagerforudsætninger

Kurset henvender sig primært til lærere, pædagogiske konsulenter, psykologer, logopæder og tale- og sprogterapeuter og andre fagfolk, der arbejder med at støtte børns og unges kognitive og kommunikative viden og færdigheder. Forældre med forudgående viden om undervisning og kognitiv træning er velkomne til at tilmelde sig kurset.

 

Kursusarrangør og undervisere

 

Gennemgående underviser på hele kurset

JensKursets gennemgående underviser er psykolog Jens Wilbrandt. Jens Wilbrandt har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment og kognitiv træning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til uddannelses-, bo- og hjemmetræningsområdet.

 

 

Andreas HansenMedundervisere

Andreas Hansen er ophavsmand til SCT og bidrager med indlæg i løbet af kurset. Han har en ph.d.-grad, hvor han har fokuseret på emner i relation til Systematic Concept Teaching og har samarbejdet med Magne Nyborg og hans kone Ragnhild Hope Nyborg. Aktuelt arbejder han som privat konsulent og er ofte engageret af Det Arktiske Universitet i Norge, Campus Harstad, til at varetage kurser på kandidatniveau i specialundervisning, herunder kurser i systematisk konceptbegrebs-undervisning. Han har omfattende erfaring med en række forskellige projekter om SCT for børn med og uden indlæringsproblemer.

kelly web2

Kelly Morgan er ligeledes medforfatter til SCT og vil bidrage på dele af kurset med særlig fokus på analytisk kodning og brugen af systematisk begrebsundervisning som audiologopæd. Kelly har arbejdet som audiologpæd i mange år i forskellige uddannelsesmiljøer i det offentlige skolesystem i Los Angeles og Seattle i USA. Han har bred erfaring med implementering af SCT-modellen for børn med moderate til svære indlæringsproblemer. Sammen med Andreas Hansen var han medforfatter til Hansen og Morgans (2019) nyudgivne bog og læringsmateriale om SCT's tilgang.


Se mere på: www.sctressource.com, www.neuroguide.dk og www.mle.dk