Ugeforløb på Tanketeket

 

stedetPå Tanketeket arbejder Baukje Avlund Erthmann med tilgange, der er forankret i MLE. 

Beskrivelse

Et ugeforløb på Tanketeket er et individuelt, praksisnært kursus i at arbejde medierende. Kurset er tiltænkt familier med børn, der helt eller delvist hjemmetrænes. På kurset er deltager både den hjemmetrænende forælder og barnet. At lære at mediere er lidt som at lære et nyt sprog, det tager tid og øvelse at mestre. Det kan være svært at overføre det teoretiske, man har lært om mediering, til hverdagstræningen med barnet.

Størstedelen af forløbet foregår som sidemandsoplæring, hvor vi går praktisk til værks og sammen medierer barnet gennem opgaver, spil, lege og hverdagsaktiviteter. Der er mulighed for også at lægge timer ind, hvor vi taler sammen, uden at barnet er til stede. I disse timer kan vi analysere træningen gennem videoklip, tale om det teoretiske grundlag og lægge fremtidige træningsplaner.

Ugeforløbet på Bornholm betyder også, at man i en uge får en hverdag et andet sted end hjemme. Man orienterer sig i en ny by, et nyt supermarked og forholder sig til en ny voksen. Dette benytter vi aktivt i træningen til at styrke barnets forståelse for sammenhænge. Derfor er Tanketeket lokaliseret i et privat hjem hvor træningen kan spejle træningen i ens eget hjem.

træning1Formål

At få nye idéer, inspiration og energi til træningen.

At få styrkede medieringskompetencer.

At skabe sammenhæng mellem hjemmetræningen og den omgivende verden.

At styrke barnets udvikling

 træning3Praktiske forhold

Ugeforløbet foregår på Tanketeket i Gudhjem på Bornholm.

Tanketekets grundforløb består af 20 timers kursus. Herudover er der et møde inden opholdet og et afsluttende møde. Der er mulighed for at holde møderne over Zoom.

Alle relevante oplysninger om familien og hjemmetræningen er gennemlæst på forhånd, så ugeforløbet bliver så målrettet familiens behov som muligt.

Ugeforløbet inkluderer ikke overnatning og transport, men Tanketeket kan være behjælpelig med at finde gode løsninger.

BaukjeUdbyder og underviser

Ugeforløbet udbydes af Tanketeket, og underviseren er Baukje Avlund Erthmann. Baukje er pædagog og BA i Etnologi. Herudover har Baukje specialiseret sig i tilgange, der har teorien om medierede læringserfaringer som udgangspunkt. Baukje er certificeret i Feuerstein Instrumental Enrichment Basis, Standard og Taktil, Bright Start, Waldon approach, FunmaMental Tactile Learning og CAP. Baukje brænder for medering og for at få lov til at være vidne til de små og store skridt en familie tager, når mediering bliver en del af hverdagen.

Yderligere information og tilmelding

Du kan se mere på hjemmesiden: www.tanketeket.dk

Kontakt sker til Baukje Avlund Erthmann, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 22137620