Tidligere kursister om Bright Start

"Jeg er vild med at Bright Start programmet tager udgangspunkt i børnenes kognitive udvikling FØR det er gået galt. Det taler fantastisk ind i tanken om at forebygge, og ikke nødvendigvis vente til dysfunktionerne opdages"

 

“Måden materialet er bygget op på skaber et sindsygt godt overblik, og gør at det er lige til at gå til. Forslag til aktiviteter og variationer gør, at materialet er meget tilgængeligt og forståeligt"

 

“Det har givet mig en mere dybdegående og nuanceret forståelse af intelligens, kognition og yngre børns behov"

Bright Start kursus 26.-28. oktober 2020Billede3

ONLINE TILMELDING HER

Baggrund

Overalt i verden, selv i de mest veludviklede skolesystemer, starter mange børn i skole uden at være tilstrækkelig forberedt på at lære effektivt. Nogle har særlige behov, mens andre simpelthen ikke har udviklet de grundlæggende færdigheder som danner grundlag for læring og tænkning. Alle børn kan styrkes ved målrettet at udvikle og træne disse færdigheder.

Målgruppe for Bright Start programmet

Bright Start blev udviklet i USA af et team af psykologer og pædagoger under ledelse af professor Carl Haywood ved Vanderbilt University, Tennessee, (Haywood, Brooks og Burns, 1985). Programmet har været anvendt succesfuldt hos børn fra 3 til 9 år, både i forhold til børn med almindelig udvikling men også i forhold til højtfungerende børn og børn med intellektuelle handicap, autismespektrumsforstyrrelser, høre- og synshandicap, følelsesmæssige og adfærdsmæssige forstyrrelser, forstyrrelser i sprogudvikling og indlæringsproblemer. Det har både været anvendt i segregerede og inkluderende klasser. Udover dets anvendelse i klasseværelset, anvendes programmet også klinisk af psykologer, tale- og sprogterapeuter samt fysioterapeuter og ergoterapeuter.

 Billede11Hvad er Bright Start

Bright Start er et supplerende læringsprogram for førskole-, børnehave- og indskolingsbørn. Programmet har systematisk fokus på udvikling og anvendelse af grundlæggende tænkefærdigheder og er designet til at hjælpe børn med at tænke logisk og lære effektivt. Programmet består af 187 daglige lektioner inddelt i 8 "enheder": Selvregulering, Rolle- og Perspektiv-tagning, Sammenligning, Klassifikation, Mængdeforståelse & -Begreber, Sekvens- og Mønsterforståelse, Bogstav- og Form-forståelse og Transformation. Programmet formidler samtidig en forståelse og teori om kognitiv og intellektuel udvikling, en medierende undervisningsstil, et kognitivt medieringssystem for adfærdshåndtering og en enhed til udvikling af forældrekompetence. Lektionerne i Bright Start er meget forskellige fra en traditionel skolemæssig læseplan og bygger på en særlig medierende undervisningsform, og certificeret træning udgør derfor en del af programmet.

 Forsknings-grundlag

Der har været gennemført forskning i programmets effektivitet i 10 lande, som viser positive virkninger på kognitiv udvikling, læsning, matematik, sprog, læringsmotivering, overordnet skolepræstation og skoleparathed. (Bibliografi er tilgængelig ved forespørgsel til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 Praktisk information
Datoer
26.-28. oktober 2020

Detaljeret tidsplan vil blive sendt til deltagerne forud for kurset sammen med foreslåede før-kursus læsematerialer.

Kursusstedmap of denmark

Kurset afholdes centralt i Odense i gåafstand fra banegården. Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Kursusform

Kurset afholdes som eksternat. Kurset forløbet som en vekslen mellem oplæg, øvelser og diskussion. Kurset indebærer læsning af en række tilsendte artikler og skriftlige materialer forud for kurset.

Kursusmaterialer

Alle kursusdeltagerne vil i forbindelse med kurset få udleveret et komplet materialesæt af Bright Start materialerne til produktionspris. Materialet omfatter Bright Start Træningsenheder; Forældre Håndbog, Elevmaterialer, samt et Kompendium med teoriske artikler.

Kursussprog

Kurset forventes afholdt på letforståeligt engelsk.

Pris
Kursusprisen er 7500 kroner. For offentlige og momsregistrerede virksomheder tillægges moms (25 %). Prisen inkluderer et fuldt Bright Start materialesæt med træningsenheder og teoretisk kompendium.

Tilmelding og yderligere information

Tilmelding kan ske online via dette link: https://neuroguide.nemtilmeld.dk/4/. Du kan også tilmelde dig pr. mail ved at skrive til kursusarrangør: Neuroguide.dk, psykolog Jens Wilbrandt, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Eller ring telefon 22 32 44 01, hvis der er behov for at spørge ind eller drøfte noget. Herefter fremsendes faktura til betaling. Bemærk: Du er først sikret en plads på kurset efter betaling og modtaget bekræftelse på optagelse på kurset. Der tages forbehold for aflysning af kurset ved få deltagere, sygdom mm.

 Underviser

Billede1Undervisningen varetages af Albert Janssens fra Belgien. Albert har siden 1992 drevet sit eget træningsinstitut i Belgien og er certificeret i en række programmer indenfor den medierede tilgang til læring, herunder Instrumental Enrichment (IE), Bright Start, Cognitive Enrichment Advantage (CEA), More Intelligent and Sensitive Child (MISC) m.fl. Han har derudover udviklet sit eget 2-årige træningsprogram i Feuerstein-inspirerede metoder og tilgange og er uddannet i dynamisk assessment direkte under Carl Haywood, David Tzuriel og Reuven Feuerstein. Hans undervisningstilgang fokuserer på at gøre Bright Start programmet praktisk anvendeligt og tilgængeligt og derfor inddrager han i betydelig grad konkrete og fysiske materialer og øvelser i sin undervisning, som et redskab til at inspirere til hvordan principper, tænkning og øvelser i Bright Start kan bringes i anvendelse i hverdagen.

 Carl HaywoodForfatter og udvikler af Bright Start programmet

Carl Haywood er en af de største internationale bidragydere indenfor området for dynamisk assessment, medieret læring og kognitiv træning. Han har (sammen med Brooks og Burns) udviklet Bright Start- programmet samt et stort antal publikationer og bøger om dynamisk assessment og medieret læring. Han har arbejdet med førende udviklere inden for området, blandt andre Reuven Feuerstein, David Tzuriel og Carol Lidz, med hvem han udviklede det første kandidatgradsprogram i dynamisk assessment i USA. Han har udviklet en lang række dynamiske versioner af nogle af de originale tests fra testudvikleren André Rey. Han har haft mange ledende stillinger, og er nu professor emeritus i psykologi og neurologi, ved Vanderbilt University i Nashville, Tennessee.

Kursusarrangør Jens

Kursus er arrangeret af Neuroguide.dk ved psykolog Jens Wilbrandt. Jens Wilbrandt har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i både dynamisk assessment (LPAD, DAYC, CAP) og medierede læringsprogrammer (IE, BRIGHT START). Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment og kognitiv træning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til uddannelses-, bo- og hjemmetræningsområdet.