Dynamisk Assessment af børn med sproglige vanskelighederThe Dynamic Assessment of Language Learning

- Et hands-on kursus for audiologopæder, logopæder og tale-høre-konsulenter

ONLINE TILMELDING HER

Introduktion

Det er med stor glæde, at vi kan tilbyde det første kursus i Danmark i dynamisk assessment for (audio)logopæder og tale-høre-konsulenter. På grund af stor interesse bliver kurset gentaget flere gange i henholdsvis Odense og København i perioden august-november. Kurserne er arrangeret af Neuroguide.dk.

Speech & Language Therapist Natalie Hasson er ansvarlig for undervisningen på kurset og forfatter til bogen "den dynamiske vurdering af sprogindlæring". Natalie er en erfaren praktiker og formidler af dynamisk assessment inden for det logopædiske fagområde.

Indenfor det logopædiske område har den dynamiske tilgang til test og vurdering internationalt set vist et stort potentiale som et supplement til normrefereret testning. Tilgangen er relevant både i forhold til børn med udviklings-betingede sproglige vanskeligheder (DLD) og forsinket sproglige udvikling. Tilgangen har ligeledes vist sig anvendelig i udredningen af børn med flere sprog, da erfaringsbaseret bias mindskes. Metoden er velegnet til at differentiere mellem typer og omfang af problematikker.

Kursusbeskrivelse
Dynamisk assessment giver logopæden supplerende værktøjer i både udredningen og interventionen. Tilgangen er oprindelig udviklet og benyttet af psykologer til at vurdere grundliggende kognitive færdigheder, som ligger til grund for læring og intellektuel udvikling. Gennem en årrække har international forskning påvist, at tilgangen er relevant i udredningen af sprog- og/eller talevanskeligheder, for en lang række af kliniske grupper. I flere tilfælde er standardiserede sprogtest svært anvendelige i forhold til efterfølgende tilrettelæggelse af intervention, og testen giver et unuanceret/snævert billede af barnets formåen. I disse tilfælde kan dynamisk assessment nuancere det billede, og bidrage med relevant viden om barnets sproglige udvikling, og hvilken intervention som bedst vil fremme barnet færdigheder. Ydermere kan logopæden opnå indsigt i, hvor stor/intensiv en indsats der må forventes for at støtte barnets udvikling.
Kurset kvalificerer deltagerne i at anvende eksisterende dynamiske tests, tilpasse opgaver til det enkelte barn og supplere afdækningen af barnets præstation med viden om barnets respons på intervention og træning.

 

Kurset vil trække på den mest up-to-date forskning og testudvikling indenfor området dynamisk assessment. Kurset kombinerer teoretisk undervisning, introduktion af kernekoncepter og praktisk træning i den dynamiske tilgang til udredning, så deltagerne efterfølgende kan begynde at implementere dynamisk assessment i deres kliniske praksis. Metoderne og redskaberne er relevante i forhold til at arbejde med personer med en række forskellige indlærings-, udviklings- og kulturelle forudsætninger, herunder indlæringsforstyrrelser, udviklingsbetingede sprogforstyrrelser (DLD) eller -forsinkelse, hørehæmmede, neurokognitive forstyrrelser og personer med flere sprog.

 

Læringsmål og -udbytte

 • At introducere deltagere til grundlæggende begreber, teori og metoder i dynamisk assessment, og hvordan de udfoldes inden tale-høre og sprogområdet.
 • At give deltagerne mulighed for at blive fortrolig med en række dynamiske assessment-metoder og forstå, hvordan de kan anvendes til vurdering af forskellige dele af sproglige og kommunikative færdigheder.
 • At give deltagerne mulighed for at erhverve færdigheder til at fortolke resultater og tilrettelægge interventioner baseret på resultater fra assessment.
 • At introducere deltagerne til begrebet medieret læring og hvordan det praktisk anvendes inden for dynamisk assessment og i interventioner fra logopæder/tale-høre-konsulenter
 • At udvikle evnen til at bruge dynamisk assessment sammen med standardiserede tests, så metoderne kan benyttes til at understøtte hinanden.
 • At bygge videre på færdigheder fra det første modul gennem diskussion, spørgsmål og refleksioner som er opstået gennem den praktisk afprøvning mellem de to moduler.

 

Praktiske oplysninger

Datoer
Kurset består af to moduler. Det første modul giver en forståelse dynamisk assessment og giver grundlaget for at begynde at integrere dynamisk assessment i din faglige praksis. Modul to er et opfølgende praktikum modul, hvor deltagerne vil få mulighed for at få yderligere inspiration, metodiske retningslinjer og støtte til at reflektere over praksis erfaringer.

 

Modul 1: 2 dage

Modul 2: 1 dag (cirka 4-6 uger senere)

 

Første dag, modul 1: 9.30-16.30

Anden dag, modul 1: 9-16

Praktikum dag modul 2: 9.30-16.30

En let morgenmad vil være tilgængelig hver dag fra en halv time før kurset starter. Detaljeret tidsplan vil blive sendt til deltagerne før kursusstart.

 

map of denmarkKursussted

Kurset vil blive afholdt i København, tæt på offentlig transport. Adresse: Danhostel Copenhagen Amager, Vejlands Allé 200, 2300 København S.

 

20170329 105240 mediumKursusform
Kurset afholdes som eksternat. Kurset forløber som en vekslen mellem oplæg, videoanalyser, øvelser og diskussion. Mellem de to kursusmoduler, opfordres deltagerne til at afprøve de metoder, der præsenteres på kurset, og bringe spørgsmål og refleksioner med til det andet modul.

Bemærk: Kurset foregår på et letforståeligt engelsk. Udvalgte dele af kursusmaterialet vil blive oversat til dansk.

Såfremt der stadig er pandemi-relaterede rejserestriktioner eller andre forhold som vanskeliggør afholdelse ved fysisk fremmøde, så kan kurset blive afholdt som online kursus.

Pris
Kursusprisen er 3950 kroner (ekskl. moms) for begge moduler, og omfatter:

 • Undervisning og undervisningsmaterialer
 • Bogen ”The Dynamic Assessment of Language Learning”
 • Morgenmad, frokost, te og kaffe i løbet af dagen

Kursets pris inkluderer ikke overnatning. I tilfælde af aflysning af kurset, på grund af få deltagere, sygdom og lignende, vil det fulde kursusgebyr blive tilbagebetalt.

 

Tilmelding og yderligere information
Du kan tilmelde dig kurset online via dette link: https://neuroguide.nemtilmeld.dk/16/ eller du kan skrive en e-mail til kursus Arrangør: Neuroguide.dk, psykolog Jens wilbrandt, email: Du vil herefter få tilsendt en faktura med betalingsoplysninger. Eller du kan ringe til telefon 22 32 44 01, hvis du ønsker at spørge eller få uddybet noget.

Sidste frist for tilmelding er 1. april 2020. Efter denne dato bedes du kontakte os og spørge, om det stadig er muligt at tilmelde sig kurset.

 

Målgruppe og adgangsbetingelser
Kurset henvender sig til logopæder eller andre med tilsvarende forudsætninger for at arbejde som tale-høre-konsulent i PPR-regi eller lignende ansættelse. Relevant uddannelsesmæssig baggrund er audiologopæder, logopæder, diplomuddannelse i logopædi, speciallærer i tale-høre og sprog. Er du i tvivl om du opfylder kravene så kontakt kursusudbyder inden tilmelding.

  

Kursusindhold

Modul 1:

 • Hvad er dynamisk assessment (DA)
 • Den medierende læringsmetode
 • Kognitive dynamiske assessments, der har informeret tænkning om DA indenfor tale-høre og sprogområdet
 • Dynamisk assessment til vurdering af tale og sprog
 • Hvorfor og hvordan er dynamisk assessment relevant for logopæder
 • Forskningsgrundlag bag dynamisk assessment af sprogfunktioner
 • Praktisk øvelse i brug af dynamisk assessment af ”narrative”
 • Dynamiske assessment af sætningsstruktur/syntaks (med brug af testen DASS)
 • Hvordan andre aspekter af sprog kan vurderes ved hjælp af dynamiske assessment metoder

 

Mellem de to moduler:

Deltagere opfordres til at få praktiske erfaringer med metoden. Der vil blive lagt op til at etablere nogle studiegrupper, hvor man kan arbejde med oversættelse, udvikling og tilpasning af dynamisk assessment til danske forhold og det danske sprog. Resultaterne fra disse grupper vil blive gjort digitalt tilgængelige for deltagerne.

 

Modul 2:

Det detaljerede program for dette modul vil blive tilpasset til gruppen og de behov, der opstår fra deltagernes praktiske erfaringer, men vil blandt andet dække følgende:

 • Yderligere inspiration og metodiske retningslinjer
 • Målrettet rådgivning på baggrund af deltagernes erfaringer mellem de to moduler
 • Implementering og tilpasning af materialer til en dansk kontekst

 

Kursusunderviser og arrangører

 

Natalie HassonLærer gennem hele kurset
Natalie Hasson er gennemgående underviser alle dage. Natalie har en solid baggrund som Speech og Language Therapist (engelsk ækvivalent til audiologopæd) og i klinisk lingvistik, og har mange års klinisk og praktisk erfaring i arbejdet med børn med sprogforstyrrelser og hørehæmmede. Hun er en erfaren formidler indenfor området, både i forhold til undervisning og som forfatter til metodisk litteratur. Hun har varetaget klinisk undervisning af audiologopæder. Hun har efteruddannet sig indenfor medierende interventionsmetoder (Instrumental Enrichment) og dynamisk assessment (Learning Propensity Assessment Device), før hun specialiserede sig i dynamisk assessment indenfor sprogområdet, som hun har skrevet ph. d. afhandling om. Natalie har gennem sin universitets-ansættelse på City University London, rejst rundt hele Storbritannien, og afholdt korte kurser og seminarer om dynamisk assessment af sprogfunktioner. Aktuelt arbejder Natalie også som registreret mediator og støtte i forhold til sårbare børnevidner og -ofre i det strafferetlige system.

Kursus arrangør og udbyderda webside6 jens
Kurset afholdes og ledes af Neuroguide.dk v/psykolog Jens Wilbrandt. Jens Wilbrandt har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i en række dynamiske assessmentredskaber (LPAD, DAYC og  CAP) samt medierede træningstilgange (IE, Bright Start, FundaMental Learning). Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment og kognitiv træning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til uddannelses-, bo- og hjemmetræningsområdet.

Se mere på: www.dynamisk-assessment.dk og www.neuroguide.dk

 

Kursusudvikling

Kurset er udviklet i samarbejde med Tale-Hørekonsulent Inger Løvstad.

956B8623 F2C2 4788 8082 BE850807A0ECInger Løvstad Tale-hørekonsulent på PPR i 18 år. Inger har gennem en årrække integreret sin uddannelse som certificeret mediator i det medierede læringsprogram Instrumental Enrichment i sin talepædagogiske praksis. Inger er desuden certificeret i det dynamiske konsultative assessmentmateriale Cognitive Abilities Profile, som integrerer forståelsen af sproglig funktion i en bredere kognitiv forståelse.