Nonverbal Læringsterapi - Waldon Approach

UdklipWaldon Approach - også kaldet Functional Learning er udviklet af den engelske neurolog Geoffrey Waldon. I træningen anvendes en række praktiske læringsaktiviteter som både er sansemotorisk og kognitiv træning. Læringsaktiviteterne har det formål at give mulighed for at tilegne sig læringserfaringer et normal barn gør sig gennem leg i de første leveår. Læringserfaringer som et barn med forsinket udvikling kan have sprunget over i sin tidlige barndom.
Waldon Approach kan være med til at skabe og udvikle kropsintegration, koordination, rumligorientering, håndfunktion, manipulation, bevægemønstre, egen motivation, uafhængighed, opmærksomhed, egen udforskning af omverdenen og danne begrebsbaserede erfaringer, fleksibilitet i tankegangen samt at kunne træffe hensigtsmæssige valg. Faktorer som som er et nødvendigt fundament for videre udvikling og læring for førskolebarnet.

Metoden er diagnose uafhængig og henvender sig til alle aldre med en forsinket udvikling, udviklingsforstyrrelse, syndrom, hjerneskade, mm. Hele tilgangen til barnet er en legende tilgang til opgaverne – det er en sjov måde at løse opgaver på samtidig med at barnet bevæger sig.

Waldon Approach terapi har bl.a. været et tilbud på Feuerstein instituttet i en årrække og det var der at Laila Sihvonen, som underviser på kurset, første gang stiftede bekendtskab med metoden i 2016. Der har indtil nu været afholdt 3 kurser i Waldon Approach i Danmark med udenlandsk underviser. Dette er det første kursus på dansk.

Deltagere kan være både forældre og fagpersoner.

 

Datoer, pris og tilmelding:

Kurset afholdes 12. og 13. september fra kl 8.30 til 17.00 på Ellebækskolen, Ringsted
Pris: 3.600 kr.
Tilmelding på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Indbetaling til reg: 7045, konto nr. 0001012077 eller Mobilpay 92869
Max 16 deltagere

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.Kursusarrangør og underviser

Kurset organiseres og udbydes af Foreningen Kognitiv LæringsErfaring. Neuroguide.dk er ikke medarrangør af kurset og annoncering af kurset her på siden sker efter aftale med Foreningen Kognitiv LæringsErfaring. Kontakt til foreningen kan ske på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Underviser på kurset er ergoterapeut Laila Sihvonen, som har mangeårig erfaring med medieret læring og specialpædagogisk arbejde med yngre børn med en bred vifte af forskellige funktionsnedsættelser og -begrænsninger. Spørgsmål vedr. Kurset og kørsel, kontakt da Laila Sihvonen på e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring på tlf.: 26 87 04 91.