Deltagere fra andre kurser med samme underviser siger:

 Fantastisk dygtig og praksisorienteret underviser. Skønt! Meget stor faglig viden, der blev formidlet meget let forståeligt. Jeg tager meget med mig hjem fra alle områder.

 

Rigtig mange af de ting du fremlagde er brugbare og relevante såvel i arbejdet, som i omgang med mennesker i den private sfære.

 

Virkelig overskuelig og systematisk gennemgang af begreber og gode illustrative eksempler. Selv om jeg har været praktiker i mange år, har det været så godt og konstruktivt at få det hele gennemgået professionelt.

 

Veloplagt, velforberedt, fagligt bredt og dybt, humoristisk, sympatisk menneskesyn, godt organiseret. Ofte er begreber/kurser o. lign. meget teoretiske og flyvske, men dette var meget konkret.

 

God dialog under oplægget. Jens giver super dybdegående forklaringer. Fantastisk til at eksemplificere og sammenligne med andre diagnoser, så det virkelig kunne forstås. Godt med så solid praksiserfaring.

Jeg afholder rekvirerede in-house kurser i dynamisk assessment på dansk. Min baggrund er indgående erfaring med brug af dynamisk assessment og solidt kendskab til en række dynamiske assessmentbatterier, grundig viden om forskningen bag og sidemandsoplæring hos en af de dygtigste internationale formidlere inden for felt, Ruth Deutsch. Nedenfor kan du se et eksempel på beskrivelse af et tidligere kursus. Generelt lægger jeg dog vægt på at kurser skræddersys til den enkelte organisations baggrund, personalesammensætning, ønsker og behov.

 DYNAMISK ASSESSMENT KURSUS
Fra før-skolebørn til unge voksne. Praksisrettet kursus for psykologer.

da webside4Dynamisk assessment og interaktiv testning er en psykologisk undersøgelsesmetode, hvor hovedfokus er at afdække personens potentiale for kognitiv udvikling gennem en række velafprøvede og standardiserede opgaver/tests. Afsættet for dynamisk assessment er en forståelse af det kognitive forandringspotentiale, som på overbevisende vis understøttes af moderne hjerneforskning og nyeste viden om neuroplasticitet, neuro-rehabilitering og neuropædagogik. Dynamisk assessment passer derfor godt sammen med den udviklings- og ressourcefokuserede pædagogisk tilgang, som vinder indpas i disse år.


Målgruppe
Dynamisk assessment er relevant for psykologer og pædagogisk-psykologiske konsulenter, der arbejder i pædagogisk-psykologiske rådgivningssammenhænge eller indenfor det børne- og familiepsykologiske område – særligt i forhold til arbejdet i forhold til børn og unge voksne med omfattende funktionsudfordringer. Kurset er også relevant for psykologer som arbejder med voksne med lavt kognitivt funktionsniveau.

Kursusindhold
da webside2Kurset bygger på forskning og testudvikling inden for det dynamiske assessment felt, en assessment-tradition som rækker tilbage til 1970-erne. Kurset kombinerer teoretisk undervisning, indføring i de centrale begreber og praktisk træning i den dynamiske tilgang til testning og gør deltagerne i stand til umiddelbart efter at kunne anvende tilgangen og specifikke tests i både pædagogisk-psykologiske, neuropsykologiske og andre kliniske sammenhænge. Metoden og redskaberne har bred relevans i forhold til børn og unge indenfor det specialpædagogiske område med neurokognitive udfordringer, fra kulturel eller sproglig minoritetsbaggrund, fra kulturelt/familiemæssigt depriverede opvækstmiljøer, børn med emotionelle og adfærdsmæssige problematikker samt børn med anden baggrund for kognitiv underpræstation.

Kurset kvalificerer til at gennemføre dynamisk testning af børn fra førskolealderen og op til unge voksne. Kurset introducerer og inkluderer en række interaktive tests. Endvidere præsenteres øvrige tests som eventuel kan købes efterfølgende.

 

Konkret kommer kurset omkring følgende områder:

 • Grundlaget for dynamisk testning/assessment i teori og praksis
 • Sammenligning af principper og metoder i dynamisk assessment og standardiseret normbaseret psykometrisk testning
 • Viden om typisk og atypisk udvikling af kognitive færdigheder og læringsforudsætninger
 • Introduktion til udvalgte interaktive tests
 • Forhold omkring test -valg, -administration, -fortolkning og -anvendelseKritisk refleksion ift. hvornår dynamisk assessment er relevant og mindre relevant – styrker og begrænsninger i metoden
 • Præsentation af dele af forskningen vedrørende dynamisk assessment
 • Interventionsperspektiver og rådgivning

 

Konkrete læringsmål og -udbytte

 1. At styrke deltagernes viden om og forståelse for fundamentale kognitive færdigheder, som udgør grundlag for udvikling af tænkning og problemløsning i både hverdags- og skoleliv
 2. At deltagerne får kendskab til og erfaring med en vifte af dynamiske assessment metoder og interaktive tests, og bliver i stand til at udvælge, administrere og fortolke resultaterne på fagligt kvalificeret grundlag
 3. At deltagerne bliver i stand til at formulere interventioner i pædagogiske, undervisningsmæssige og træningsmæssige sammenhænge, baseret på resultatet af den dynamiske testning
 4. At udvikle deltagernes forståelse for medieret læring og de praktiske implikationer og anvendelsesperspektiver, og blive i stand til at rådgive fagpersoner og forældre om disse
 5. At udvikle deltagernes evne og forståelse for dynamisk assessment som supplerende og komplementerende redskab og metode til standardiseret normbaseret testning, og kunne integrere metoderne i en samlet assessment praksis
 6. At skabe afsæt for deltagernes fortsatte udvikling af en kvalificeret dynamisk assessment praksis

 

Praktiske informationer

da webside3Kursusdatoer:
Del 1: 3 dage efter nærmere aftale
Del 2: 2 dage efter nærmere aftale

Første dag i hvert modul undervises fra kl. 10.0-17.00 og øvrige dage kl. 9-16..


Kursussted:
Kurset afholdes hos rekvirenten.


Kursusform:
Kurset forløber som en vekslen mellem oplæg, videoanalyser, øvelser og diskussion. Kurset indebærer læsning af en række tilsendte artikler og skriftligt materiale forud for kurset. Mellem de to kursusmoduler opfordres deltagerne til at afprøve den dynamiske assessment-tilgang på lettilgængelige sager eller øvelses-personer. Dynamisk assessment adskiller sig på en række måder fra standardiseret normbaseret testning, og træning er et væsentligt element i kompetenceudviklings-processen.

Pris:
Kursusprisen omfatter:

 • Undervisning og undervisningsmaterialer
 • Testmaterialer, registrerings- og scoringsark til udvalgte gennemgåede dynamiske test (nogle af de gennemgåede test skal tilkøbes men vil være tilgængelige på kurset).

 

Kurset udbydes af rekvirenten, som har lov til at sælge eventuelt overskydende pladser til andre deltagere, som opfylder kriterierne for at anvende psykologiske tests.

 

Underviser
da webside6 jensGennemgående underviser på hele kurset er Jens Wilbrandt, som er autoriseret psykolog og har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Han har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i en række dynamiske assessmentbatterier, herunder Learning Propensity Assessment Device, Dynamic Assessment of Younger Children (DAYC), Cognitive Abilities Profile (CAP) og har arbejdet med Application of Cognitive Functions Scale (ACFS) og Mindladder. Han har gennem en årrække gennemgået sidemandsoplæring hos en af de dygtigste internationale formidlere inden for felt, ph.d. Ruth Deutsch og er godkendt træner i CAP. Endvidere er han certificeret i de dynamiske træningsmetoder Instrumental Enrichment (IE) og Bright Start, samt medudvikler af metoden og materialet FundaMental Læring, som bygger på den medierede læringsforståelse. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til skole-, bo- og hjemmetræningsområdet.

Bemærk: Kurset afholdes på dansk. Dele af kursus- og litteraturmateriale som udleveres på kurset vil dog være på engelsk.

Se mere på: www.dynamisk-assessment.dk og www.neuroguide.dk