Rabat

Ved efterfølgende tilmelding til kursus i dynamisk assessment samme år gives 50 % i rabat på introdagens pris. Hvis den arbejdsplads man kommer fra efterfølgende rekvirerer et kursus i dynamisk assessment, gives hele introdagens pris i rabat, hvis deltageren stadig arbejder på arbejdspladsen.

 

Formålet er at understøtte et kvalificeret valg før man melder sig på det mere omfattende kursus eller som ppr-kontor eller lignende rekvirerer et længerevarende kursus.

 

Kontakt Jens Wilbrandt på info@neuroguide.dk og hør nærmere om mulighederne.

DYNAMISK ASSESSMENT – INTRODUKTIONSDAG
- Temadag for psykologer og pædagogisk-psykologiske konsulenter

ONLINE TILMELDING HER

Okursus1vervejer du om du skal udvide din værktøjskasse indenfor afdækning, assessment og vurdering af børn og unge med dynamisk assessment? Og har du brug for at forstå metodens potentialer, begrænsninger nærmere? Vil du gerne vide mere om det teoretiske, metodiske og forskningsmæssige grundlag? Så er her en kursusmulighed for dig!

Temadagen giver dig en solid introduktion til den dynamiske tilgang til dynamisk assessment, herunder:

  • Beskrivelse af hvornår og til hvilke målgrupper dynamisk assessment er relevant
  • Introduktion til grundlaget for metoden (teoretisk, historisk, forskningsmæssigt)
  • Perspektiver på hvordan metoden kan indgå i samspil med norm-referet testning og øvrig assessment-praksis
  • Introduktion til måder at arbejde konsultativt ud fra den dynamiske forståelse

Undervisningsformen vil være en kombination af oplæg, video- og case-eksempler, øvelser og plenum-diskussioner.


kursus2Kort om dynamisk assessment
Dynamisk assessment er en komplementerende test-/assessment og interventionsmetode, som gør det muligt for psykologer at gennemføre assessment af læringspotentiale og fundamentale kognitive færdigheder og processer, som er forudsætninger for læring og udvikling. Dynamisk assessment er relevant i alle pædagogisk-psykologiske rådgivningssammenhænge (PPR), for børneneuropsykologer og i forbindelser med rådgivning om træning og behandling af børn og unge med omfattende funktionsudfordringer.

Temadagen giver dig ikke:

  • Viden og kompetencer til bagefter at arbejde med dynamisk assessment
  • Adgang til at anskaffe dynamisk testmateriale
  • Solid og grundig praktisk og metodisk viden

For at opnå disse kvalifikationer kræver det deltagelse i mere omfattende kvalificeringsaktiviteter. Hvis du efter dagen finder ud af, at du vil udvide din værktøjskasse med dynamisk assessment, har du mulighed for at tilmelde dig det efterfølgende 5-dages praksisrettede kursus i metoden med rabat. På dette kursus vil du både metodisk, redskabsmæssigt og vidensmæssigt blive klædt på (af international kapacitet med mange års erfaring) til at arbejde med metoden. Der gives rabat på 50 % af prisen for temadagen, ved efterfølgende deltagelse i 5-dages dynamisk assessment-kursus okt.-nov. 2019.


Praktiske informationer
Dato: 3. september 2019, kl. 9.30-16.30.

Kursussted: Kurset afholdes centralt i Odense i gåafstand fra banegården. Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Pris: Kursusprisen er 1800 kr. (skal tillægges moms). Ved tilmelding til efterfølgende 5-dages kursus i dynamisk asssessment okt.-nov. 2019 gives rabat på 900 kr. ekskl. moms. Hvis din arbejdsplads efterfølgende bestiller et rekvireret kursus i dynamisk assessment på dansk, gives hele temadagens i rabat på det rekvirerede kursus.

Tilmelding og yderligere informationer:
Skriv sker via linket her (NemTilmeld): https://neuroguide.nemtilmeld.dk/3/ Tilmeldingsfrist er mandag den 19. august 2019.

Temadagen gennemføres ved minimum 10 deltagere. Ved aflysning vil deltagerne herefter få direkte besked umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere info kan du kontakte Neuroguide.dk v/psykolog Jens Wilbrandt, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Eller ring på tlf. 22 32 44 01

Deltagerforudsætninger
Pædagogiske psykologer, børnepsykologer og børneneuropsykologer med arbejdsområder i eller udenfor skole-/førskole-/uddannelsesområdet. Kliniske psykologer med rådgivende funktioner ift. børn. Pædagogiske konsulenter med relevant uddannelses- eller arbejdsmæssig baggrund (viden om test og assessment i deres grunduddannelse)

 

Underviser
kursus4Jens Wilbrandt er autoriseret psykolog og har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Han har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i en række dynamiske assessmentbatterier, herunder Learning Propensity Assessment Device, Dynamic Assessment of Younger Children (DAYC), Cognitive Abilities Profile (CAP) og har arbejdet med Application of Cognitive Functions Scale (ACFS) og Mindladder. Endvidere er han certificeret i de dynamiske træningsmetoder Instrumental Enrichment (IE) og Bright Start, samt medudvikler af metoden og materialet FundaMental Læring, som bygger på den medierede læringsforståelse. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til skole-, bo- og hjemmetræningsområdet.

Se mere på: www.dynamisk-assessment.dk og www.neuroguide.dk