Om grundlaget for Dosqi

Citater om MISC fra artikel af Albert Janssens (underviser)Misc article

Se og download fuld artikel via linket her

Materials are good and necessary. Too many materials aren’t. Children learn by interacting with stimuli which are built into a learning situation. Too many stimuli make for superficial perception, short work spans and a limited need for concentration and persistence. Stimulating development is often understood as offering a lot of stimuli. This is not true. Stimulating development is offering a portion of learning stimuli and taking the effort to let them grow into an effective learning moment."

 

"Most of the time when mediators start out their attention is fixed on one or two criteria. Focussing and mediation of feelings of competence score high with teachers in early childhood. They really go for those characteristics. At the start of a training it is noticeable that these are the characteristics in which the teacher invests, but the success is rather limited. That is only logical. Creating a mediated learning experience is a qualitative interaction between the teacher and the child which does not run strictly according to certain rules or a set succession of actions."

 

"In mediation training I give several assignments to make teachers practise on focussing. One of these assignments is: “Today I speak only when I’m sure that the person who should hear me actually listens.” The results often bewilder the participating teachers. They don’t realise how often one speaks without having a real listener or without everybody paying attention. Just because of this the importance of focussing is unmistakable."

 

"Mediation of expanding is very important for the child’s cognitive development. By expanding the child transcends the here and now at a mental level. He is obliged to leave the concrete level and move on to a more abstract plain. We should not assume children do this by themselves. It is taught by example, modelled."

 

"Through mediation of expanding the child transcends the urge for immediate satisfaction of his needs. He learns that there is more than what one can perceive directly and will learn to ask questions to get a grasp on the invisible. This way the basic curiosity of the child - which is necessary to continue his own journey of discovery - is stimulated."

 

"There’s a considerable difference between competence and feelings of competence... Without a feeling of competence chances are the task will be avoided (K. Greenberg)... By making feelings of competence such a clear and absolute condition for learning, it becomes a key theme in the teacher’s approach. She will make sure that children have this feeling and keep it. That’s why she will implement mediation of feelings of competence as often as possible...The power of mediation of feelings of competence lies with developing the need in the child to continuously look for new experiences of success."

 

"The teacher is a model for planning behaviour. She demonstrates, shows successive actions in connection to each other and to the goal and she situates them in time and space. She shows the children that there are activities in which different actions should be taken step by step (cf. putting together a puzzle) and others in which it is important to take different actions at the same time (cf. cooking)."

 

"Mediation of regulation of behaviour develops a need in the child to put the brakes on his impulsivity, to plan, to act step by step and - in social situations – to think before acting."

 

"We can distinguish two important mediation styles: ‘providing with’ and ‘asking for’.
‘Providing with’ means the teacher shows, gives information, explains, tells, … There are certain learning situations in which this style is very necessary, especially when dealing with completely new experiences.
‘Asking for’ on the other hand leaves the thinking work with the child. The teacher directs the child’s thinking by asking questions, but the child has to do the actual thinking work. This mediation style coaches the child toward independent thinking and is a better stimulus for his cognitive development than the previous.
Qualitative mediation means a good balance between both styles. The child needs to be provided with the necessary knowledge to be able to answer questions independently."

 

"Not every interaction needs to be a mediated learning interaction, because that would be an impossible task for the teacher. On the contrary: the teacher will choose her moments of mediation carefully – in view of her deeper goals – and then invest in them totally.

DOSQI-WORKSHOP:
UDVIKLINGSORIENTERET STIMULERING GENNEM KVALITETS-SAMSPIL

- En integration af udviklingsprogrammer af Prof. P. Klein, Prof. S Greenspan og Hanen

ONLINE TILMELDING HER

DOWNLOAD KURSUSBESKRIVELSE I PDF

 

 

need1

Det er en stor glæde at kunne præsentere en workshop i Danmark, som introducerer en medierende tilgang til yngre børn. DOSQI-programmet er udviklet af den belgiske underviser Albert Janssens, som flere allerede kender fra hans undervisning i Bright Start i Danmark. Dosqi integrerer og udvikler nogle banebrydende ideer fra MISC (det mest veludviklede medierende læringsprogram for yngre børn), Floor-Time (som fokuserer på at styrke socialt samspil og følelsesmæssige kompetencer) og Hanen-programmet (et sprogudviklingsprogram) – tre programmer som alle understøtter yngre børns udvikling. Workshoppen og Dosqi udfylder et hul, som mange forældre og fagfolk har oplevet i deres søgen efter en udviklingsmæssig og medierende tilgang, der adresserer optimale måder at støtte yngre børns udvikling på. Vi ser frem til igen at byde velkommen til Albert Janssens som underviser i Danmark. Hans praktiske, inspirerende, personlige og humoristiske undervisningsstil har allerede vist sin værdi som kilde til inspiration og viden.

miscGrundlag

Dosqi er en forkortelse for "Udviklingsorienteret Stimulation gennem Kvalitets-Samspil". Det er en samling af forskellige internationalt anerkendte evidensbaserede programmer: M.I.S.C. (P. Klein), Floor-time (S. Greenspan), Hanen (The Hanen center) og moderne ideer om leg og dens betydning for udviklingen af små børn.

Med udgangspunkt i ideer og perspektiver fra disse programmer beskæftiger Dosqi sig med spørgsmål som følgende:

 • Hvad kendetegner udviklingsorienteret samspil?
 • Hvad har vi brug for at vide om barnets udviklingsstadier, for at vi kan stimulere barnets udvikling på den bedst mulige måde?
 • Hvad har leg af betydning for udvikling, hvilke stadier gennemgår legen og hvordan kan vi stimulere den i samspil med barnet?
 • Hvad er betydningen af sprog for den generelle udvikling, hvilke udviklingsstadier gennemgår sproget og hvordan kan vi stimulere det i samspil med barnet?
 • Hvordan kan vi organisere og tilrettelægge barnets miljø og omgivelse, så det stimuleres på måder, der er nødvendige for dets udvikling

dosqi2Dette fører til de forskellige elementer i Dosqi-tilgangen:

 • I M.I.S.C.-programmet behandler prof. P. Klein Feuersteins grundlæggende ideer om mediering/medieret læringserfaring for de yngste børn (eller børn, der befinder sig på de tidlige udviklingstrin).
 • Prof. S. Greenspan udviklede en forståelse af milepælene i børns følelsesmæssige og sociale udvikling. Følelser driver udviklingen. I sit Floor-Time koncept lærer vi at lege med børn, så de kan udvikle sig så godt som muligt.
 • Hanen-programmet, der er udviklet til børn med sprogudviklingsvanskeligheder, lærer os hvordan man indgår optimalt i (både verbalt og nonverbalt) samspil med vores barn.
 • Nutidige ideer om leg giver os indhold og praktiske aktiviteter som vi kan lave med børn og skabe muligheder for i barnets miljø.

 

Kursusindhold

I løbet af 3 dages workshop arbejdes der med følgende emner:

Dag 1:
• D.O.S.Q.I's grundlæggende tilgange og perspektiver
• M.I.S.C.-konceptet (P. Klein)

Dag 2:
• Milepælene i den følelsesmæssige udvikling (S. Greenspan)
• Betydningen af sprog og hvordan man stimulerer det (Hanen)

Dag 3:
• Vigtigheden af leg
• De udviklingsmæssige stadier i legen
• Sådan stimulerer du leg: Floor-Time (S. Greenspan)
• Sådan organiseres miljøet omkring barnet

Workshoppens indhold er først og fremmest rettet mod at stimulere udvikling af de yngre børn (babyens småbørn, førskolebørn), men er også relevant for ældre børn, der kæmper med de tidligere udviklingsstadier.

basic messagesMålgruppe for Dosqi programmet

D.O.S.Q.I. er udviklet til forældre og fagfolk der arbejder med yngre børn og børn med udviklingsproblemer ((lærere, pårørende, undervisere, terapeuter, pædagoger) eller fagpersoner, der vejleder og rådgiver disse grupper.

De programmer som Dosqi bygger på, er i høj grad relevante for børn med udviklingsmæssige problemer. I Dosqi-tilgangen er programmerne Misc, Floor-Time og Hanen 'oversat' på måder, der gør dem relevante for alle børn, også børn med almindelig udvikling. I Beligen er Dosqi afsæt for tilgangen i børnehaver, organisationer der arbejder med familiesamspil/-udvikling og specialundervisning.

 treeHistoren og baggrunden for Dosqi-programmet

Grundlaget for de 3 programmer, som Dosqi er bygget på, er udviklet i firserne og er stadig en del af international forskning. Programmernes er oprindeligt hjemmehørende her:

M.I.S.C.: Baker Centre, Bar Ilan University, Tel Aviv, Israel.

Floortime: The Interdisciplinary Council on Development and Learning, Inc, Bethesda, USAFor

Hanen: The Hanen Centre, Toronto, Canada.

 

Dosqi-tilgangen selv er udviklet af Albert Janssens. Han er en førskole- og indskolingslærer og træner, men oplevede et behov for at udvikle sine arbejdsmetoder i et samlet program. Han startede som M.I.S.C.-træner (Israel, 2001) og blev uddannet i årene efter af Hanen Center og Greenspan. I Belgien (Flandern og Bruxelles) bruger mere end 40 børnehaver og alle deres trænere, mange børnehaver og læreruddannelsesskolerne Dosqi som grundbegreb for deres arbejde med børn. Der er blevet undervist i Dosqi i Litauen i 14 år (af Albert Janssens) på Vilniaus Kolegia i Litauen, hvor forskellige børnehaver over hele landet bruger det.

 Praktisk information
Datoer
10.-12. november 2021. Første dag er undervisning fra kl. 9.30-16.30 og de øvrige dage fra 9-16. Der er morgenmad fra ½ time før kursets start. Detaljeret kursusprogram vil blive tilsendt i god tid inden kurset.

Kursusstedmap of denmark

Kurset afholdes i den centrale del af Odense i kort gåafstand fra banegården. Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Link til adresse findes her

Kursusform

Kurset afholdes som eksternat. Kurset afvikles gennem en vekselvirkning mellem gruppediskussioner, mange video-eksempler, individuelle øvelser, oplæg og refleksion, der vil føre deltagerne gennem det grundlæggende i Dosqi-tilgangen.

Kursussprog

Kurset er internationalt og al undervisning foregår på engelsk med mulighed for at få støtte til forståelsesspørgsmål på dansk.

Pris
Kursusprisen er 6950 kroner. For offentlige og momsregistrerede virksomheder tillægges moms (25 %). Kursusprisen inkluderer:

• Undervisning
• Morgenmad, frokost, te og kaffe i løbet af dagen
• Alle materialer og tryk, der er nødvendige for værkstedet

Kursusprisen inkluderer ikke indkvartering.

Tilmelding og yderligere information

Tilmelding kan ske online via dette link: https://neuroguide.nemtilmeld.dk/30/ eller ved at skrive en mail til kursusarrangør: Neuroguide.dk, psykolog Jens Wilbrandt, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Herefter fremsendes faktura til betaling. Ved yderligere spørgsmål om kurset, er du velkommen til at skrive eller ringe på telefonnr. 22 32 44 01. Bemærk venligst, at du først er sikret en plads på kurset efter betaling og modtaget bekræftelse af tilmelding og betaling. Der tages forbehold for aflysning af kurset ved få deltagere, sygdom mm. Sidste tilmeldingsfrist er den 29.oktober 2021. Efter denne dato bedes du kontakte os og spørge, om det stadig er muligt at tilmelde dig kurset.

 Gennemgående underviser

Billede1Undervisningen varetages af Albert Janssens fra Belgien. Albert har siden 1992 drevet sit eget træningsinstitut i Belgien og er certificeret og/eller træner i en række programmer indenfor den medierede tilgang til læring, herunder Instrumental Enrichment (Feuerstein), Bright Start (Haywood, Cognitive Enrichment Advantage (Greenberg), More Intelligent and Sensitive Child (MISC) m.fl. Han har derudover udviklet sit eget 2-årige træningsprogram i Feuerstein-inspirerede metoder og tilgange og er uddannet i dynamisk assessment direkte under Carl Haywood, David Tzuriel og Reuven Feuerstein. Derudover har han omfattende pædagogisk og undervisningsmæssig erfaring, herunder:

 • Lærer i almen undervisning og specialundervisning i Belgien
 • Lektor på læreruddannelsen i specialundervisning og på Vilniaus Kolegia i Litauen
 • Træner og underviser i Dosqi-tilgangen i en lang række børnehaver i Belgien og Litauen
 • Stifter af CeSMOO træningscenter, siden 1992
 • Udviklet DOSQI
 • M.I.S.C. – træner og ansvarlig for M.I.S.C. i Belgien
 • Træner indenfor en række kognitive programmer som bygger på medieret læring, herunder: Feuerstein (Instrumental Enrichment), Haywood (Bright Start), Greenberg (Cognitive Enrichment Advantage)
 • Underviser i kommunikations- og relationskonceptet Cuvelier
 • Uddannet i S. Greenspans program
 • Næsten færdig-uddannet og -godkendt instruktør i Hanen-terapi

Derudover har han udgivet 4 bøger om temaer indenfor udviklingsstøtte til yngre børn og Dosqi, herunder:

 • Kleine kinderen helpen groot worden (Gezin en handicap, 2008)
 • Groeien doe je samen' (med E. van Doorn, Lannoo, 2012)
 • Ontwikkelen doe je samen (Dosqi arbejdsbog, Garant, 2019)
 • Ontwikkelen doe je samen (Dosqi ugekalender, Garant 2020)

Kursusarrangør Jens

Kursus er arrangeret af Neuroguide.dk ved psykolog Jens Wilbrandt. Jens Wilbrandt har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i både dynamisk assessment (LPAD, DAYC, CAP) og medierede læringsprogrammer (IE, BRIGHT START). Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment og kognitiv træning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til uddannelses-, bo- og hjemmetræningsområdet.