CEA formidler et overblik over metakognitive strategier som er uvurderlige i arbejdet med at støtte udfordrede børns læring. De Kognitive Byggesten er så klart formuleret, at de kan bruges direkte i undervisningslokalet og andre aktiviteter med børn og unge. En kæmpe styrke ved CEA er at det er udviklet med fokus på at kunne integreres direkte i aktiviteter som allerede foregår med børnene, hvilket gør det virkelig relevant, brugbart og let tilgængeligt for både forældre og fagpersoner

Hvad er CEA?

En tilgang—Ikke et Program
CEA er en tilgang snarere end et program. CEA erstatter ikke kognitive træningsprogrammer - det formidler omfattende viden, sprog og færdigheder så børn og unges individuelle læringsveje kan udvikles og styrkes på vejen mod effektiv læring.

 

Integreret—Ikke separat Curriculum
CEA er udviklet med det formål at kunne integreres i andre aktiviteter og indhold, fremfor at bliver undervist som et selvstændigt curicullum. Det hvilker på en grundantagelse om at læring og kognitiv udvikling bedst sker i forbindelse med personlig erfaring fremfor abstrakt undervisning. CEA er ikke designet til primært at bliver undervist som "tænke-timer". Det er indlejret i indhold, fag eller andre situationer.

 

Fælles sprog for Metakognitive Processer
CEA giver et fælles sprog og begrebsapparat for metakognitive processer og strategier, som barn, fagpersoner og forældre kan benytte i fællesskab. Det modvirker marginalisering af mennesker som er udfordret i deres læring. CEA indbefatter forståelse af en række Kognitive Byggesten for Tænkning (12 kognitive læringsprocesser) og Lærings-Værktøjer (4 processer vedrørende føelser og 4 vedrørende motivation og adfærd).

 

Personlige Læringsstrategier—Ikke kun én ekspertmåde
Hvor meget kognitiv træning og undervisning formidler specifikke (ekspertbaserede) måde at "lære at tænke", så fokuserer CEA på at undervise og facilitere børn og unge i deres egen udvikling og tilpasning af læringsstrategier og-veje som fungerer for netop dem. Ekspertstrategier relateret til de Kognitive Byggesten inddrages og diskuteres, men på måder hvor børnene/de unge selv tilskyndes og opfordres til at udvikle og rafinere egne effektive strategier. Perspektivet i CEA er, at den enkelte har brug for at udvikle personligt effektive strategier til at problemløse og håndtere de kognitive udfordringer, som de står overfor i en lang række forskellige situationer, fag og kontekster.

CEA Building Blocks Overview

CEA Building Blocks on Thinking and Tools for Learning

The Building Blocks on Thinking and Tools of Learning are based on metastrategic knowledge and derived from theory, research, and classroom application. They are related to the cognitive deficiencies described by Feuerstein in his theory of mediated learning experience. The Building Blocks are formulated in a way that makes them easy to understand and communicate with children in the classroom. They are divided into 5 categories:

 

Building Blocks for Approaching the Learning Experience

Exploration - the ability to search systematically for information needed in the learning
experience

 Planning - the ability to prepare and use an organized approach in the learning
experience

 Expression - the ability to communicate thoughts and actions carefully in the learning
experience

 

Building Blocks for Making Meaning

Working Memory - the ability to use memory processes effectively

Making Comparisons - the ability to discover similarities and differences automatically among some
parts of the learning experience

Getting the Main Idea - the ability to identify the basic thought that holds related ideas together

Thought Integration - the ability to combine pieces of information into complete thoughts and hold
onto them while needed

Connecting Events - the ability to find relationships among past, present, and future learning
experiences automatically

 

Building Blocks for Confirming

Precision + Accuracy - the ability to know there is a need to understand words and concepts and
use them correctly and to seek information automatically when the need
arises

Space + Time Concepts - the ability to understand and use information about space and time that is
important in almost all learning

Selective Attention - the ability to choose between relevant and irrelevant information and to
focus on the information needed in the learning experience

Problem Identification - the ability to experience a sense of imbalance automatically and define the
cause when something interferes with successful learning

 

Tools of Learning for Understanding Feelings

Inner Meaning - the ability to seek deep, personal value in learning experiences that
energizes thinking and behavior and leads to greater commitment and
success

Feeling of Challenge - the ability to energize learning in new and complex experiences by focusing
on the learning process rather than fear and anxiety about a possible
unsuccessful product

Awareness of Self Change - the ability to recognize and understand feelings related to personal growth
and to learn to expect and welcome change and development

Feeling of Competence - the ability to energize feelings, thoughts, and behaviors by developing beliefs
about being capable of learning and doing something effectively

 

Tools of Learning for Motivating Behavior

Self-Regulation - the ability to reflect on thoughts and actions as they occur to energize,
sustain, and direct behavior toward successful learning and doing

Goal Orientation - the ability to take purposeful action in consistently setting, seeking, and
reaching objectives

Self-Development - the ability to appreciate special qualities in everyone and to enhance
personal potential

Sharing Behavior - the ability to energize life and learning for everyone by sharing thoughts and
actions through effective interdependent learning skills

Kursus i CEA-tilgangen og -metoden

En tilgang i undervisning og kognitiv træning som styrker metakognition og eksekutive funktioner

3.-6. november 2020

LINK TIL ONLINE TILMELMELDING

BaggrundCEA materials

Vi er stolte over at kunne tilbyde et kursus i CEA-tilgang og -metode (Cognitive Enrichment Advantage) i Danmark med ph.d. Katherine Greenberg, som har udviklet både CEA-metoden og det kognitive udviklingsspil ProblemUp. Katherine har arbejdet sammen med og hentet stor inspiration fra Reuven Feuerstein, og både CEA og ProplemUp bygger på den medierede læringsforståelse. Til forskel fra flere andre medierede læringsprogrammer, så er CEA direkte integrerbart i den almindelige skoleundervisning, og tilbyder et fælles metakognitivt sprog og forståelse for børn og voksne som arbejder med metoden. Dette styrker både børns kognitive udvikling i skoleundervisning og i mere målrettet kognitiv træning.

Målgruppe

Cognitive Enrichment Advantage er udviklet med fokus på skole-konteksten men er relevant for alle som ønsker at styrke og udvikle børn og unges kognitive og metakognitive færdigheder og forståelse.

Kursusudbytte og læring

CEA styrker lærere, forældre og fagpersoners forståelse og færdigheder i at bruge principperne i medieret læring. Det formidler en tilgang som kan integreres og tilpasses i øvrige aktiviteter med børn og unge i undervisning og træning, og som er brugbar for børn/unge i deres daglige liv uafhængigt af alders- og funktionsniveau. Gennem deltagelse i kurset vil deltagerne blive i stand til:

  • Styrke bevidstheden om hvordan de forskningsbaserede medierede læringsmetoder kan inspirere og udvikle ens måde at agere som lærer.
  • Udvikle et fælles sprog og begrebsapparat vedrørende børnenes/de unges læringsfærdigheder og strategier, både i forhold til kognitive, følelsesmæssige og motivationsmæssige faktorer.
  • Blive i stand til at styrke børn og unges udvikling af egne individuelle læringsstrategier, som de kan bruge i en lang række forskellige lærings- og livssituationer. En af metoderne som deltagerne vil stifte bekendtskab med er det kognitive udviklingsspil ProblemUp!
  • Identificere måder og veje til styrket samarbejde mellem skoler og familier, som kan støtte læring for børn med særlige behov.
  • Udvide forståelsen af hvordan børne- og klassemiljøet kan optimeres som et relations- og fællesskabsbåret læringsmiljø med en atmosfære præget af grundprincipperne i medieret læring.

Grundlaget for CEA´s metakognitive program

CEA trækker på en række forskellige faglige tilgange. Det baserer sig på en praktisk pædagogisk forståelse af hvad det vil sige at møde børn indenfor den nærmeste udviklingszone; ● hvad det konkret vil sige at arbejde ud fra Feuersteins parametre og principper for medieret læring: intentionalitet, gensidigihed, mening and transcendens; ● hvordan man kan bruge metoder der gør elevernes læringsbarriere til trædesten og springbræt for kognitiv udvikling; ● hvordan man kan positionere sig selv som en facilitator med bevidsthed på betydningen af kognitiv informationsindsamling og perceptions betydning for læring; og ● hvordan man kan udtrykke og udvikle en forholdemåde som forstår og respekterer et fænomenologisk perspektiv på undervisning og læring, hvor eleven skal støttes i at finde egne veje og strategier.

Praktisk information
Datoer
3.-6. november 2020

Detaljeret program vil blive sent til deltagerne forud for kurset sammen med forslag til før-kursus læsning.

Kursusstedmap of denmark

Kurset afholdes centralt i København med lettilgængelig offentlig transport fra både Hovedbanegård og lufthavn på et professionelt kursussted: Danhostel København Amager, Vejlands Allé 200, 2300 København S (https://goo.gl/maps/XsM8pLv5MznpAgCL9)

Kursusform

Kurset afholdes som eksternat. Kurset forløber som en vekslen mellem oplæg, brug af øvelser og spil som redskab til at tilegne sig et fælles kognitivt begrebsapparat, grupperefleksion og redskabsudvikling og individuel mulighed for at planlægge hvordan CEA-strategier konkret kan integreres i ens praksis.

Kursusmaterialer

Alle deltagere vil i forbindelse med kurset få ngoel introducerende artikler samt det fulde bogmateriale tilknyttet Cognitive Enhancement Advantage (inklusive "Teacher Handbook", "Minilessons" og "Family-School Partnership Handbook").

Kursussprog

Kurset er et internationalt kursus og undervisning vil foregå på let forståelige engelsk med mulighed for løbende forståelsesstøtte. Gruppearbejde vil blive organiseret så gruppediskussioner for dansk-sprogede deltagere kan foregå på dansk

Pris

Kursusprisen er 9500 kr. (for deltagere fra offentlige institutioner tillægges 25 % moms), og indbefatter:

  • Undervisning og undervisningsmaterialer
  • Morgenmad, frokost, the og kaffe i løbet af dagen
  • Det fulde bogmateriale tilknyttet Cognitive Enhancement Advantage (inklusive "Teacher Handbook", "Minilessons" og "Family-School Partnership Handbook").

Tilmelding og yderligere informationer
Tilmelding kan se online via dette link: https://neuroguide.nemtilmeld.dk Eller du kan skrive og tilmelde dig pr. mail til kursusarrangør: Neuroguide.dk v/psykolog Jens Wilbrandt, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Du er også velkommen til at ringe på tlf. 22 32 44 01 hvis der er behov for at spørge ind eller drøfte noget.

Angiv i din tilmelding EAN-nr. hvis du ønsker elektronisk fakturering (offentlige betalere). Herefter fremsendes faktura til betaling. Bemærk: Du er først sikret en plads på kurset efter betaling og modtaget bekræftelse på optagelse på kurset. Der tages forbehold for aflysning af kurset ved få deltagere, sygdom mm.

Kathy3Underviser

Gennemgående underviser og ansvarlig for det faglige indhold er Ph.D. Katherine Greenberg, som har mangeårig erfaring som international underviser indenfor medieret læring og dynamisk assessment. Hun er udvikler og forfatter til tilgangen Cognitive Enrichment Enhancement og studerede i en lang periode på Feuerstein-instittet i Jerusalem under Reuven Feuerstein. Hun har arbejdet sammen med og rådgivet i en lang række sammenhænge i USA., Canada, Europa og Sydamerika. Kathy er professor emeritus ved Department of Educational Psychology and Counseling, The University of Tennessee, Knoxville. Hendes seneste arbejder og publikationer centrerer sig omkring udviklingen af spil der integrerer den medierede læringsforståelse i et kort-baseret spil format, som bl.a. er beskrevet i Greenberg, K.H., Staples, C. & Marone, V. (2019). Mediated learning at play: Developing creative and strategic thinking through a card game. In Tan Oon-Seng, Chua Bee Leng, & Isabella Wong Yuen (Eds.) Advances in Mediated Learning Experience for 21st century education: Competencies, Contexts and Culture.

Kursusleder og -arrangør

JensKurset afholdes og ledes af Neuroguide.dk v/psykolog Jens Wilbrandt. Jens Wilbrandt har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i både LPAD, DAYC, IE samt CAP. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til skole-, bo- og hjemmetræningsområdet.

Se mere på: www.neuroguide.dk