Deltagere på tidligere FundaMental kursus siger:

"Så fedt kursus og materiale I har strikket sammen. Super meningsfuldt at kunne bruge til at træne grundlæggende læringsforudsætninger. Jeres materiale er super gennemarbejdet og sådan ét det ville være en gave at kunne hive fat i i træningen."

 

"Håber virkelig det kursus kommer vidt og bredt - til gavn og udvikling for børn og unge!!"

 

"Fantastisk inspirerende kursus - mine fingre er blevet mit "andet" øje - jeg ser meget mere nu. Glæder mig til at gå i dybden med det taktile - ikke et sekund i tvivl om at det kan rigtigt meget når det gælder de kognitive funktioner."

 

"Et kursus med kompetente og engagerede undervisere, som har udviklet nyt og banebrydende undervisningsmateriale, som kan købes efter kurset."

FundaMental™ Taktilt Materialesæt

Download materialepræsentation via dette link

Materialet er inddelt i forskellige pakker. Materialesæt kan forudbestilles til levering på kurset, så deltagerne kan gå direkte hjem og anvende det, mens kurset er i frisk erindring. For tidligere kursusdeltadeltagere og dem som opdaterer deres prototypesæt med det nyproducerede, vil der være mulighed for at deltage i gratis opfrisknings-dag hvor de mange muligheder i det nye materiale præsenteres. Alle tidligere deltagere vil få direkte besked og mulighed for forudbestilling når næste leverance ankommer i Danmark.

Kursus 1 dækker materiale i Basismateriale og Grundsæt

 

Materialepakker (med forbehold for ændringer og videreudvikling)

 

 • FundaMental Taktilt Basismateriale indeholder de grundlæggende materialer som muliggør træning ud fra principper og metodik i FundaMental Taktil træning.

 

 • FundaMental Taktilt Grundsæt indeholder de centrale materialer som udgør kernen i træningsmaterialet.

 

 • FundaMental Taktilt Udvidelse til Grundsæt indeholder materialer som øger træningsmulighederne i grundsættet.

 

 • FundaMental Spil & Flerbrugersæt indeholder materialer udformet som spil og materialer som er velegnet til at arbejde med flere samtidig.

 

 • FundaMental Taktilt Komplekst sæt indeholder materialer med en høj kompleksitetsgrad, som særligt er relevant for de højere mentale operationer og kognitive processer.

 

 •  FundaMental Taktilt Assessment sæt indeholder materiale, instruktion og scoringsmateriale som er specifikt rettet mod assessment af kognitive færdigheder og træningsbehov.

 

 • FundaMental instruktør-materialer indeholder supplerende materialer som indgår som redskaber i afholdelse af kurser (specifikke didaktiske træningsmaterialer og instruktioner) (forudsætter deltagelse på instruktørkursus

 

BASISMATERIALE indeholder:

 • -Taktil Træningskasse
 • -Sorterings- og Opdelingsrammer
 • -Små afsøgningskasser

 

GRUNDSÆT indeholder:

 • Attributionsklodser
 • -Sammensatte Figurer
 • Progressionsbrikker
 • Transformationsbrikker
 • Retningspile
 • Metal arbejdsplade
 • Non-slip underlag
 • Holdere til visuelt materiale
 • Øjenbind
 • Manual

 

UDVIDELSE TIL GRUNDSÆT indeholder:

 • Taktile Mønstersten Sæt
 • Numeriske taktile sten sæt
 • Geometriske magnetiske former
 • Taktile gummiklodser sæt
 • Rumlig Orientering
 • Tilføjelse til manual

 

SPIL- & FLERBRUGERSÆT indeholder:

 • Taktilt Domino
 • Simpelt Taktilt Puslespil
 • Taktilt Billedlotteri - basis
 • Taktilt Kryds & Bolle
 • Taktilt 4 på stribe
 • Flerbruger taktilkasse til spil
 • Spilleinstruktioner

 

KOMPLEKST SÆT indeholder:

 • Sammensatte Figurer - komplekse
 • Komplekst Taktilt Puslespil
 • 3D Analytiske Rumlige Geometriske Figurer Sæt
 • Analytisk Taktilt Alfabet Sæt
 • Taktilt Billedlotteri - komplekst
 • Tilføjelse til manual

 

ASSESSMENT SÆT indeholder:

 • Assessment test 1, inkl. paralleltest
 • Assessment test 2, inkl. paralleltest
 • Instruktions- og scoringsvejledning

- Kursus i taktilt baseret træning af førskole-, indskolings- og specialområdet 12.-14. oktober 2022

Link til online tilmelding

Du kan se et optaget webinar via linket her:

Link til gratis webinar

Det er med stor glæde at vi kan præsentere det fjerde kursus i Danmark i taktilt baseret træning af yngre børn, og det tilhørende materialesæt som vi har arbejdet på gennem en længere periode.

Børn i dag er ofte præget af en ekstrem hurtig og simultan informationsindsamling – bl.a. i kraft af den store digitale og visuelle påvirkning fra de tidlige år. Denne udvikling sker hos mange børn på bekostning af færdigheder i forhold til mere langsom, grundig og sekventiel (”en-ting-af-gangen”) informationsindsamling. Dette bliver for mange børn en barriere for fremadrettet læring og kognitiv udvikling.

Taktilt baseret kognitiv træning trækker på inspiration fra medieret læring og forståelsen af mikrokognitive funktioner og funktionsudfordringer og viden om almindelige kognitive funktionsudfordringer i forhold til koncentrationsproblemer, impulsivitet, hyperaktivitet og grundlæggende perceptions-/sansemæssige udfordringer.

IMG 20181108 092037 2Taktilt baseret kognitiv træning adskiller sig væsentligt fra almindelig sansemæssig stimulation, idet der arbejdes aktivt og målrettet med at understøtte en aktiv og grundig informationsindsamling og samspillet med tænkning. Metoden er velegnet til at optimere samspillet mellem top-down og bottom-up processer i dette samspil, styrke den sekventielle informationsindsamling og informationsbearbejdning og øge grundighed og omhyggelighed i tænkning og perception.

Som fagperson er en supplerende styrke ved metoden, at det bliver lettere at iagttage barnets kognitive processer, identificere hvor barnet har udfordringer, og hvordan det kan støttes i sin udvikling. Kurset er også åben for forældre som ønsker at benytte metoden i forhold til deres eget barn.

Kursets materialer, indhold og progression er målrettet børn i førskole-alderen, indskolingen eller børn/unge med kognitive udviklingsproblemer på tilsvarende niveau. Metoden forudsætter at børn kan arbejde med taktil undersøgelse med begge hænder.

Billede19Formål med kurset
At deltagerne får viden og grundlag for at arbejde med kognitiv træning af børn på førskole-/indskolingsniveau eller ældre børn med et ikke-aldersvarende kognitivt niveau ved hjælp af taktile træningsmaterialer, herunder at deltagerne:
• Får grundlæggende viden om forskelle i sansemodaliteters kognitive virkemåder og de særlige potentialer ved at træne gennem den taktile sans
• Får den nødvendige viden om børns kognitive udvikling, for at kunne tilrettelægge og gennemføre taktilt baseret kognitiv træning
• Får erfaring med mediering og taktilt baseret kognitiv træning, herunder erfaring med at kunne identificere kognitive funktionsudfordringer gennem taktile metoder
• Bliver i stand til at påbegynde taktilt baseret kognitiv træning ved brug af træningsmaterialet FundaMental™ - Tactile Learning

Kursets primære fokus er den taktile arbejdsmåde og forudgående kendskab til i medieret læring vil være en fordel.

Praktiske forholdIMG 2858
Tidspunkt: 12.-14. oktober 2022. 3 kursusdage fra kl. 9-16/9.30-16.30

Sted: Kurset afholdes centralt i København med lettilgængelig offentlig transport fra både Hovedbanegård og lufthavn her: Cabinn Metro Kursuslokaler (i Apartment-afdelingen), Arne Jacobsens Allé 2, 2300 København S (https://goo.gl/maps/ExPXYP4K4DsVZ7hM7)

Pris: 7500 kr. (hertil skal lægges 25 % moms for momsregistrede og offentligt betalte pladser)

Tilmelding: Pr. via dette link: https://ftl.nemtilmeld.dk/ eller via mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deltagere: Kurset er for fagpersoner og forældre. Hvis du primært påtænker at benytte metoden i forhold til træning af dit eget barn, men er i tvivl om dit barn kan drage nytte af metoden, så kontakt os gerne inden tilmelding.

Kursusform: Kursets foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, demonstration, øvelser og fælles refleksion.

Kursussprog: Kurset er et kombineret internationalt og dansk kursus. Vi afholder kurset med to undervisere og to kursuslokaler. Alle øvelser, skriftlige materialer mv. vil foregå på dansk, ligesom udvalgte undervisningsblokke (hvor det er centralt at have de danske begreber som skal bruges i træningen) også vil foregå på dansk. Demonstrationer og øvrige oplæg vil foregå på engelsk (med mulighed for at stille spørgsmål på dansk) i det store undervisningslokale, hvor der også vil være engelsksprogede/internationale deltagere.

Materiale
På kurset introduceres du til den taktile træningsmetode og får mulighed for at anskaffe materialesættet FundaMental™ - Tactile Learning (indgår ikke i kursusprisen). Materialet kan forudbestilles, så du er sikker på at kunne få materialet med hjem direkte efter kurset. Du vil også på kurset få viden, som gør dig i stand til at anvende andre materialer i træningen, uden erhvervelse af materialesættet.

IMG 2860Kursusudbyder og undervisere
Kurset udbydes af Neuroguide.dk, og undervisningen varetages af Jens Wilbrandt og Lars Ask Røgilds, som begge er gennemgående undervisere alle dage.

Jens Wilbrandt er autoriseret psykolog og specialkonsulent og har specialiseret sig i udviklingsorienterede specialpædagogiske tilgange og metoder i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Han certificeret i dynamisk assessment, som indebærer en systematisk afdækning af udviklingspotentialer. Han har omfattende erfaring med træning og rådgivning af træning.


Lars Ask Røgilds tidligere lektor i pædagogik, cand.mag. og ekspert i formidling af medieret læring i forhold til børn og unge med kognitive funktionsproblemer. Lars har været lektor i pædagogik i 20 år, er oprindeligt uddannet socialpædagog og efterfølgende uddannet fra Københavns Universitet, Lars fungerer desuden som konsulent, underviser og rådgiver for adoptivfamilier tilknyttet Ankestyrelsen. Lars er efteruddannet Imago par-terapeut, Systemisk konsulent og supervisor.