sidecolumn da tilpasset

Hvis vi ønsker at få viden om hvordan barnet [personen] lærer, hvordan barnet responderer på intervention og hvad der står i vejen for barnets mulighed for at profitere af aktuel undervisning og støtte, så vil vi bruge dynamisk assessment

Carol Lidz

Standardiseret testning afdækker barnets tidligere læring - dynamisk assessment afdækker barnets fremtidige læring

Ruth Deutsch

Dynamisk Assessment & Medieret Læring

Her på siderne kan du læse mere om dynamisk assessment, interaktiv testning og medieret læring, og en række kursusaktiviteter i Danmark som er baseret på denne tilgang.

Den dynamiske tilgang til assessment bygger på tankegods fra Piaget, Vygotski og Feuerstein og en række senere prominente teoretikere og praktikere og tiltrækker sig stigende opmærksomhed som et supplement til den normbaserede og standardiserede testning. I takt med forøget viden om kognitive udviklingspotentialer og neuroplasticitet, har vi behov for strukturede og forsknings-informerede tilgange til at afdække læringspotentialer, samtidig med at vi får udvidet værktøjskassen i forhold til at udfolde disse potentialer hos mennesker.