Medieret læring - introduktionskurserregnbue2 2

Jeg underviser på følgende aktuelle en-dages kurser/temadage i medieret læring med åben tilmelding. Derudover holder jeg specialtilpassede rekvirerede kurser efter behov:

 

Medieret læring - veje til styrket kognition (Silkeborg og København)

6. november og 21. november 2019

"På denne kursusdag stiller psykolog Jens Wilbrandt skarpt på, hvordan du styrker børn, unge og voksnes kognitive færdigheder gennem medieret læring. Medieret læring styrker vores forståelse af, at kognitive færdigheder i høj grad er formet gennem samspillet og kommunikationen med andre – og giver os konkrete redskaber til systematisk og målrettet at benytte disse processer i vores samspil med mennesker med kognitive udfordringer."

For mere info og tilmelding, se: https://seminarer.dk/arrangementer/medieret-laering-vejen-til-styrket-kognition/

 

Hvordan man styrker børns tænkning, mens de lærer (Rønne, Bornholm)

12. maj 2020

"Børns tænkning udvikles i høj grad ved, at vi som voksne stiller os mellem børnene og verden og støtter dem lige præcistilstrækkeligt til, at de mentalt skal stå på tæer. Gennem arbejde med faglige opgaver, spil og andre aktiviteter kan vi se, hvilke generelle kognitive færdigheder, nogle elever har udfordringer med, og systematisk understøtte udviklingen af disse færdigheder – færdigheder, som de ikke kun har brug for i klasseværelset, men i alle dele af deres liv og tænkning. Det er en af grundtankerne i medieret læring og Feuersteins pædagogiske tanker, som præsenteres for på dette kursus."

For mere info og tilmelding, se: https://ucc.dk/videreuddannelse/hvordan-man-styrker-borns-taenkning-mens-de-laerer

 

Temadag i medieret læring i indskoling og børnehave (Odense)

10. marts og 2. juni 2020

"Temadagen er praksisorienteret, og vi vil fokusere på spil og aktiviteter som kan træne børns generelle læringsparathed og kognition. Gennem små øvelser vil deltagerne få egne erfaringer med, hvordan vi kan styrke tænkning og kognitive færdigheder. Og dermed kan vi blive mere opmærksomme på hvordan vi kan støtte vores elever. Vi vil også kort berøre nogle af de vidensmæssige faktorer som ligger til grund for den medierede tilgang til læring, herunder zonen for nærmeste udvikling, forskellen på intelligens og kognitive funktioner, mindsæt-tilgange, neuroplasticitet og samspillet mellem kognitive og mere emotionelle og sociale faktorer."

For mere info og tilmelding, se: https://ckv.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=70227

 

Underviser
kursus4Jens Wilbrandt er autoriseret psykolog og har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Han har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i en række dynamiske assessmentbatterier, herunder Learning Propensity Assessment Device, Dynamic Assessment of Younger Children (DAYC), Cognitive Abilities Profile (CAP) og har arbejdet med Application of Cognitive Functions Scale (ACFS) og Mindladder. Endvidere er han certificeret i de dynamiske træningsmetoder Instrumental Enrichment (IE) og Bright Start, samt medudvikler af metoden og materialet FundaMental™ Læring, som bygger på den medierede læringsforståelse. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til skole-, bo- og hjemmetræningsområdet.

Se mere på: www.dynamisk-assessment.dk og www.neuroguide.dk